MÍSTNÍ KNIHOVNA LIPTÁL


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 

MÍSTNÍ KNIHOVNY LIPTÁL

Najdete nás v budově Základní školy Liptál v přízemí, vchod do knihovny je na pravé straně vstupu do školy.

Pro veřejnost máme k dispozici 2 místa s veřejně přístupným internetem ZDARMA.

Zřizovatelem knihovny je Obec Liptál, která přispívá na nákup nových knih částkou 15 000 Kč ročně.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Středa 15:00 -17:00

Pátek 15:00 -17:00

Knihovnice: Alena Malčíková

INFORMACE

KNIHOBUDKA V LIPTÁLE

Naši novou knihobudku naleznete před zámkem.

Pravidla provozu a půjčování knih a časopisů:

  • Vypůjčení je bezplatné.
  • Knihu si můžete vypůjčit i domů.
  • Po přečtení ji vraťte zpět do knihobudky.
  • Pokud Vás nějaká kniha zaujala, je možné si ji ponechat a nahradit vlastní knihou.

Přejeme vám příjemné užívání knihobudky :-)

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDINÁCH

Knihovna bude uzavřena:

- 30.08. - 05.09.2021 (revize knihovního fondu)

Otevřeno máme v omezeném režimu, tzn. na ústech respirátor, dezinfekce rukou u vstupu do knihovny, pouze vrácení a vypůjčení knih v co nejkratším čase.  

Prosím uživatele o vyplnění Dotazníku o spokojenosti se službami naší knihovny. 

Místo sběru dat:

- webové stránky knihovny - odkaz naleznete v záložce Aktuality

- tištěný dotazník v knihovně

TOPlist